Zwrot produktów w sklepie internetowym MAXDOM

Zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym MAXDOM możesz dokonać w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Koszt zwrotu produktów zakupionych w e-sklepie leży po stronie Klienta. Jak to zrobić?

1. Wypełnij formularz

2.Spakuj i odeślij

a) Zapakuj do paczki zwracane produkty, dołącz wydrukowany formularz zwrotu (plik PDF) oraz w miarę możliwości załącz dowód zakupu (paragon).

b) Wyślij zwrot na adres:

Sklep internetowy MAXDOM
ul. Kopernika 5
81-846 Sopot3. Zwrot środków pieniężnych

a) Po otrzymaniu Twojej przesyłki rozpoczniemy procedurę zwrotu.
b) Zwrot środków pieniężnych na konto bankowe Klienta odbędzie się do 14 dni od momentu akceptacji zwrotu.
Warunki Reklamacji
 
REKLAMACJA PRODUKTU

1.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

1.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

1.3.1. pisemnie na adres: Green Consulting Sp. z o.o. ul. Kopernika 5, 81-846 Sopot.

1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@maxdom.com.pl

1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

1.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Maciej Skura Green Investing ul. Armii Krajowej 43/3, 81-870 Sopot. 

1.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie